המיקום של ציור קיר זה בנתיב בו בדרך כלל אין פקקים והתנועה ערה.
    מכיוון שלצופה יש שניות מעטות להתבונן, המטרה שלי הייתה לתפוס את תשומת ליבו בהתאם.
    חשוב היה לי לנצל את כל משטח העבודה וליצור ציור גדול כדי שהוא "יתפוס" את הנהג לפני שהוא מגיע ממש לציור.
    לכן בחרתי להפוך את המבנה לחלון גדול ממנו מציצה דמות שבהתאם לצופה חוטפת מבט לנתיב הנסיעה.